Destinations

 

 

Telangana-

Hyderabad

Warangal

Ramappa

Laknavaram

Nagarjuna sagar

Papikondalu

Andhra Pradesh-

 

Ahobilam

Araku

Belum caves

Karnool

Lepakshi

Mahanandi

Manthralayam

Srikalahsthi

Vijayawada

Vizag/ Visakhapatnam

Yaganti

Kerala

Poovar back waters

Tamilnadu

 

Ooty

Kodaikanal

Coimbatore

Mahabalipuram

Chidambaram

Picchavaram

Gangaikonda Cholapuram

Chennai

Kovai kutralam 

Kanyakumari 

Karnataka

 

Mysore

Bangalore

Hampi

Coorg

Maharashtra

 

Mumbai

Pune 

Nashik

Shiridi

Aurangabad

Ajantha

Ellora

Goa

Pondicherry

Delhi

 

Utthar Pradesh

Lucknow 

Agra .

Fathepur sikri

Madhura

 

Rajasthan 

Jaipur

Utthrakhand

Nainital

Dehradun

Haridwar

Rishikesh

Mussori

Himachal Pradesh

 

Manali

Shimla

Punjab

 

Chandigarh

Amrithsar

Malaysia 

Kuala Lumpur 

Kaula selagnor 

Melaka 

Langkawi